Νιαβής Σπύρος, Παπαθεοχάρη Θεοδώρα, και Κοκκώσης Χάρης. ‘Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 23 (Φεβρουάριος 1, 2016): 64–87. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/368.