Παπαγεωργίου Μαριλένα. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 23 (Φεβρουάριος 1, 2016): 41–63. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/367.