Αγγελάκης Αντώνιος, και Γεωργαντάς Ηλίας. ‘Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 22 (Δεκέμβριος 1, 2015): 29–68. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/362.