Σαράτσης Γιάννης, και Πολύζος Σεραφείμ. ‘Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 21 (Σεπτέμβριος 1, 2015): 82–106. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/358.