Ανδρικοπούλου Ελένη, Κακδέρη Χριστίνα, Καυκαλάς Γρηγόρης, και Τασοπούλου Αναστασία. ‘Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 20 (Ιούνιος 1, 2015): 4–31. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/340.