Τσιλιμίγκας Γεώργιος. ‘Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 19 (Νοέμβριος 1, 2014): 80–105. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/336.