Σκάγιαννης Παντολέων (Παντελής), και Καπαρός Γεώργιος. ‘Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 18 (Νοέμβριος 1, 2013): 12–65. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 24, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/264.