Τσιώτας Δημήτριος, και Πολύζος Σεραφείμ. ‘Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 17 (Μάιος 1, 2012): 64–81. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/258.