Περάκης Κωνσταντίνος. ‘Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 16 (Νοέμβριος 1, 2011): 124–141. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 20, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/253.