Γεμενετζή Γεωργία, και Μέλισσας Δημήτρης. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 6–10. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1911.