Τοπάλογλου Λευτέρης, και Πετράκος Γιώργος. ‘Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 12 (Μάιος 1, 2009): 32–53. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 15, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/187.