Αναστασίου Γεώργιος. ‘Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 208–213. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 20, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/185.