Πετράκος Γιώργος. ‘Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 190–207. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/184.