Σταμπουλής Γεώργιος. ‘Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 168–189. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/183.