Πετράκος Γιώργος. ‘Καινοτόμες Online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 37 (Ιούνιος 1, 2023): 124–161. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 4, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1827.