Μαρκάτου Μαρία-Ερατώ, και Σκάγιαννης Παντολέων (Παντελής). ‘Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 134–167. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/182.