Μπακούρος Ιωάννης Λ., Γκιούρκα Παρασκευή, και Φάλλας Γιάννης. ‘Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 108–133. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 20, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/181.