Αγγελάκης Αντώνιος, και Γεωργαντάς Ηλίας. ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 72–107. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/180.