Γουργιώτης Ανέστης, Γιαννακού Αθηνά, και Σαλάτα Κωνσταντίνα-Δήμητρα. ‘Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 37 (Ιούνιος 1, 2023): 30–66. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1797.