Αντωνοπούλου Αγγελική. ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 36 (Ιανουάριος 2, 2023): 86–129. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 10, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1794.