Πετράκος Γιώργος, και Παπαδούλης Απόστολος. ‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 34–71. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 19, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/179.