Κομνηνός Νίκος. ‘Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 11 (Νοέμβριος 1, 2007): 10–33. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 20, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/178.