Γοσποδίνη, Άσπα. ‘Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 10 (Μάιος 1, 2007): 100–145. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 30, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/175.