Διαμαντοπούλου Ελίνα, Γκόλια Χρυσούλα, Λιονάτου Μαρία, Παρθενοπούλου Νικολέτα, Πολυράβα Σουλτάνα, και Φαρδή Ελένη. ‘Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 95–118. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 29, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1735.