Μέλισσας Δημήτριος. ‘Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 11–28. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1685.