Βεζυριαννίδου Σουλτάνα. ‘Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 38 (Νοέμβριος 1, 2023): 119–145. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1631.