Πολύζος Σεραφείμ. ‘Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 9 (Νοέμβριος 1, 2006): 68–103. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/163.