Γουργιώτης Ανέστης, Σαραντάκου Ευθυμία, Στεφανή Φωτεινή, και Χαϊνταρλής Μάριος. ‘Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 35 (Ιούνιος 1, 2022): 42–72. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 24, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1597.