Μεταξάς Θεόδωρος, και Λαλένης Κωνσταντίνος. ‘Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 8 (Μάιος 1, 2006): 4–37. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 15, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/152.