Μηλιώνης Σωτήριος. ‘Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 7 (Νοέμβριος 1, 2005): 100–127. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 21, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/148.