Ζεντέλης Παναγιώτης. ‘Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 7 (Νοέμβριος 1, 2005): 34–61. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 21, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/146.