Γοσποδίνη Άσπα. ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 6 (Μάιος 1, 2005): 136–161. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 28, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/140.