Τζούμας Βασίλειος, και Μιμής Άγγελος. ‘Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 147–180. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 25, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1259.