Βαταβάλη Φερενίκη, Μπαζάκα Χάιδω, Παπαδοπούλου Γεωργία Β., και Υψηλάντη Άννα. ‘Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 126–146. ημερομηνία πρόσβασης Ιανουάριος 28, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1257.