Γουργιώτης Ανέστης, Κυβέλου-Χιωτίνη Στέλλα, και Λαϊνάς Ιωάννης. ‘Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 79–125. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 3, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1256.