Ανδρικοπούλου Ελένη. ‘Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 4 (Μάιος 1, 2004): 188–193. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/120.