Ψυχάρης, Ιωάννης. ‘Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 4 (Μάιος 1, 2004): 56–79. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/112.