Κομνηνού Ελένη, Γουργιώτης Ανέστης, και Σαπουνάκης Αριστείδης. ‘Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 33 (Ιούλιος 1, 2021): 82–115. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061.