Γοσποδίνη, Άσπα, και Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής). ‘Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 3 (Νοέμβριος 1, 2003): 114–139. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 8, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/100.