Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν Μ.-Ν., και Κακλαμάνη Σ. ‘Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32, Φεβρουάριος 2021, σσ. 186-13, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867.