[1]
Τριανταφυλλόπουλος Ν. και Γιαννιού Ά., ‘Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 36, σσ. 63–85, Ιανουαρίου 2023.