[1]
Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν Μ.-Ν., και Κακλαμάνη Σ., ‘Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 186–213, Φεβρουαρίου 2021.