[1]
Ζαφείρης Κ. Ν., ‘Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 156–185, Φεβρουαρίου 2021.