[1]
Ντυκέν Μ.-Ν., Κακλαμάνη Σ., και Καρκάνης Δ., ‘Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 83–112, Φεβρουαρίου 2021.