[1]
Παππάς Β., Σαρδελιάνος Δ., και Κοτζίνος Δ., ‘Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 32, σσ. 6–28, Φεβρουαρίου 2021.