[1]
Ασπρογέρακας Ε., ‘Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα ’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 181–211, Ιανουαρίου 2022.