[1]
Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά, ‘Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 30, σσ. 6–44, Μαρτίου 2020.