[1]
Νιαβής Σ., ‘Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 28, σσ. 157–181, Φεβρουαρίου 2019.