[1]
Τσιώτας, Δημήτριος, Γεράκη, Μάρθα, και Νιαβής, Σπύρος, ‘Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 28, σσ. 98–156, Φεβρουαρίου 2019.