[1]
Πολύζος Σ., ‘Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 28, σσ. 14–39, Φεβρουαρίου 2019.